Regler – Bödkaregårdens skjutbaneregler

Skjutbaneinstruktioner

Skjutbanan ägs av Malmö kommun och disponeras av de föreningar som ingår i Föreningen Bödkaregårdens Skjutbana. Banans tillstånd är utställt på Föreningen Bödkaregårdens Skjutbana som är huvudansvarig för banan inför samskyttet.

Banchef
Malmö PK
Kontaktperson: Bengt Kahn
Tel: 040-34 15 30, Mobil: 070-602 29 36
Tel till skjutbanan: 040-18 62 67

Berättigade att använda banan
Endast medlemmar i de föreningar som disponerar banan samt deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träning.

Tillåtna skjuttider för kal. 22 (Grövre kaliber ej tidigare än kl 09.30)
Måndag till Fredag: 08.00 – 20.00
Lördag: 08.00 – 17.00
Söndag: 08.00 – 14.00

Tillåtna vapen
Endast pistoler och revolvrar i kaliber .22 – .45 Magnumladdning är INTE tillåten. Svartkrut, endast hall B.

Tillåtna skjutplatser
Skytt får endast skjuta från skjuthallarnas skjutplatser, således INTE från område mellan skjuthall och vall. Bana A får endast användas om bana B respektive bana C är upptagna eller vid tillåtelse av banchef.

Tillåtna skjutriktningar
Endast precisionsskjutning mot tavla som motsvarar skyttens plats.

Tillåtna mål och målplaceringar
Mål får endast placeras i därför avsedda ställ. Skjutning får endast ske mot av Föreningen Bödkaregårdens Skjutbanas styrelse godkänd målmateriel.

Skjutledare
När två eller flera skyttar skjuter samtidigt skall en av dem vara utsedd till skjutledare och ha skjutledares ansvar. Ensam skytt har själv skjutledaransvar.

Sjukvårdsutrustning
Första förband finns i respektive målbod samt i klubbhus. Ambulans tillkallas genom alarmnummer 112.

Kontakt med läkare eller ambulans
Telefon finns i klubbstugan men egen mobiltelefon rekommenderas för skjutledare.

Skytt som medvetet skjuter på takrännor, säkerhetsmurar, nummerbrickor eller liknande, kommer att polisanmälas och därefter uteslutas ur föreningen.

Dessutom skall du:

 • Hissa röd flagga före skjutning samt markera med röd flagga vid skjuthall.
 • Efter skjutning ställa tillbaka målmaterial, städa och sopa upp tomhylsor.
 • Då du lämnar skjutbanan: Släcka ljuset, låsa dörrar, aktivera larmet och hala den röda flaggan.
 • Meddela banchef eller förening om skador på skjutbanan eller målmateriel uppstått.

Tänk även på att:

 • Varje vapen ska behandlas som om det vore laddat.
 • Vapen som överlämnas till annan skytt SKALL vara OLADDAT.
 • LÄMNA EJ LADDAT VAPEN på skjutbord, skjutvall eller annan plats.
 • Det är förbjudet att röra vid vapen när någon befinner sig framför skjuthall, skjutbord eller skjutplats.
 • Rikta inte vapen – laddat eller oladdat – mot person eller i sådan riktning att det kan innebära fara.
 • Visitera vapnet både före och efter skjutning! Använd alltid ”Säkerhetspropp” / ”Säkerhetsbricka”.
 • Hörselskydd ska bäras, såväl av skyttar som av åskådare.

EN GOD SKYTT HAR ANSVARSKÄNSLA, NOGGRANNHET OCH KUNSKAP OM VAPEN OCH AMMUNITION.