skjuthall                                         Spela & Vinn                Facebook         

. ... . standardpistol . snabbpistol...fripistol.. luftpistol.................. precision falt

cc


Godkänd
Resultatlista

Kretsfält 1
22--23 Feb

Alla våra månads-
tävlingar, precision,
utlyses härmed.
Se vårt tävlingsprogram
tävlingar M1--M8

blaeld

skylt

Prova på du också!
Onsdagar
17.30--19.30