skjuthall                                         Spela & Vinn                Facebook         

. ... . standardpistol . snabbpistol...fripistol.. luftpistol.................. precision falt

cc


Vår ungdomsavdelning
tränar på
fredagar
VILL DU VARA MED?

Alla våra månads-
tävlingar, precision,
utlyses härmed.
Se vårt tävlingsprogram
(tävlingar M1--M8)

blaeld

skylt

Prova på du också!
Onsdagar
17.30--19.30
(seniorer)