Regler – Medlemsregler

Bästa sättet
Bästa sättet att lära sig pistolskytte är utan tvekan att starta med Luftpistolskytte och därefter komplettera med krutvapenskytte. Kan man skjuta luftpistol, kan man skjuta krutvapen.

Viktigt
Citat fran Sv Pistolskytteforbundet:
”Inriktningen skall vara att: i första hand befrämja tävlingsverksamhet”. Således måste skytten ha ett sådant intresse för sporten att tävling prioriteras. Inkörsporten till tävling är våra interna klubbtävlingar. Därefter kan fortsättning följa med externa tävlingar. Medlemmen skall visa intresse och ha förstålse för föreningsarbetet och på begäran t.ex medverka som tävlingsfunktionar eller hjälpa till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha ett aktivt intresse för föreningen.