Regler – Guldmärke

GULDMÄRKESFORDRINGAR
Nationella förbundet

För att kunna söka licens på Pistol kal 22 måste du skjuta nedanstående guldfordringsserier. Alla serier skall skjutas i stående ställning. Vid ”precisionsserie” får stödhand ej användas. Ej heller får stöd förekomma i annan form t ex med pistolsnodd.

Vid ”tillämpningsserie” är stödhand tillåten. Utgångsläget är med osäkrat vapen riktat mot målet, vid tillämpningsserie dock i 45° mot marken. Påbörjad serie skall skjutas utan avbrott.

Skytt som är handikappad (även tillfälligt) kan av föreningsstyrelse medges att vid märkesprov använda hjälpmedel som betingas av skadan.

För enkelhetens skull har endast fordringarna på kompetensserierna medtagits. Övriga bestämmelser om registrering, rekvisition, lösen mm betr resp märke, kan läsas i skjuthandbokens bilagor 14-27.

Guldfordringarna gäller C-vapen pistol

  • 3 precisionsserier mot pistoltavla, 25 meters avstånd, 5 skott, 6 minuters skjuttid, ha uppnått i varje serie minst: 46 poäng.

samt

  • 3 tillämpningsserier mot 1/6 figur front eller cirkelmål C 30 (30×27 cm), 25 m avstånd, 6 skott, utgångs ställning stående 45°. 6 träff under en skjuttid av 15 sekunder.