Pistolskytte – Pistolskyttekortet

Grundläggande skytteutbildning för Pistolskyttekortet.

Pistolskyttekortet fordrar en grundläggande skytteutbildning enligt förbundets regler. Vid tävlingsdeltagande krävs att skyttar innehar skyttekortet från och med det år man fyller 15 år. När utbildningsdelen är klar genomförs en examination som består av en teoretisk och en praktisk del. För detta finns särskilda examinatorer i varje förbund. Efter godkänd examination tilldelas man ett ”Tillfälligt Skyttekort” som gäller en månad från utfärdandet.

Observera att dom som har pistolskyttekort via SPSF behöver inte göra om provet hos SvSF. Det räcker att en bild eller fotostatkopia av kortet skickas in till oss via mail eller post.

Kostnad (gäller from. 2022)
Ovanstående utbildning kostar 2000kr.
Förbundets kursmaterial, spegel-kostnad, pistolskyttekortet är inkluderat.

Teckningslista för kursen anslås på anslagstavlan.

Bestämmelser för pistolskyttekortet
För att få tävla måste medlemmarna ha genomgått utbildning för och erhållit pistolskyttekortet. Denna utbildning skall hållas av föreningarnas klubbinstruktörer alternativt de examinatorer som tidigare har utbildats.

pistolskyttekort