Pistolskytte

2015-header3

Hos oss kan du praktisera de flesta grenar inom pistolskytte. Från Nationella Pistolskytteförbundets precision och fält, till Skyttesportsförbundets internationella discipliner som luftpistol, sportpistol, grovpistol, standardpistol, snabbpistol och fripistol.

För att kunna delta i tävlingar fordras att man genomgått Grundutbildning Pistolskyttekortet.
Utbildningen anordnas av klubben.

För att köpa eget vapen fordras vapenlicens. Läs om detta under Regler/Licens.

Grundutbildning Pistolskyttekortet
Utbildningsmaterial Skyttekort

Vill du titta närmre på respektive förbundens information kring de olika grenarna man kan utöva inom pistolskytte så kommer länkarna här:

Nationella Pistolskytteförbundet
Skyttesportförbundet