Medlem

2015-header1

Välkommen som medlem och blivande pistolskytt!

Enklast ansöker du om medlemskap genom att ladda ner vår medlemsansökan. Fyll i blanketten och tag med den till en ordinarie träning för inlämning.

Glöm inte att bifoga ”Begäran om utdrag” från Polisen. Intyget är kostnadsfritt och kan beställas genom att blankett laddas ner från nätet på Polisens hemsida. Efter ca en vecka får du ett brev från Polisen. Brevet skall lämnas OÖPPNAT till skytteföreningen.

Behandling av ansökan kommer att ske vid nästkommande styrelsemöte. Betalning av medlemsavgiften ska även ha gjorts till BG 5316-6930.

Är du nybörjare så frågar du efter Jan Fjordager eller Goce Kacaniklievski.

Läs gärna vidare under Regler/medlemsregler.

Medlemsavgift

Medlemskapet är uppdelat i tre kategorier:

  1. Aktiva. Du som skjuter externa tävlingar (Förbundets tidning ingår).
  2. Mindre aktiva. Du som innehar vapenlicens eller skjuter interna tävlingar.
  3. Juniorer. Gäller ungdomar t o m 20 år.

Medlemsavgiften är uppdelad enligt följande:

  • Aktiva, 1150 kr.
  • Mindre aktiva, 850 kr.
  • Junior, 400 kr.
  • Dubbelanslutning, 450 kr (gäller inom Bödkaregården).

OBS!
Har du licens på ett vapen, eller skjuter ett (1) skott, så måste du också vara medlem i en klubb! Detta är ett krav från Förbundet och kan kontrolleras av polisen.

Vapenutlåning

Lånekostnaden gäller enbart seniorer och gäller såväl luftvapen som krutvapen. Avgiften är fn. 20 kr per lånetillfälle.

Kläder

Vår logotyp finns för tryck på kläder hos Mercus i Malmö (Kantyxegatan 25). Vi rekommenderar följande tröja och färg. Kostnad för denna modell är c:a 500 kr och bekostas av medlemmen.

hoody